Jakie jest ryzyko zachorowania?

Stwardnienie rozsiane zbiera żniwo na całym świecie, jednakże są pewne czynniki, które sprawiają, iż ryzyko zachorowalności znacznie się podnosi. Ich liczba jest jednak bardzo rożna, a one same niezwykle zróżnicowane. Do najbardziej powszechnych należą przede wszystkim: płeć, wiek, rasa, miejsce zamieszkania czy czynniki środowiskowe.

Jak pokazują statystyki regiony świata, które charakteryzują się najwyższym współczynnikiem liczby chorych są: Ameryka Północna oraz Europa Wschodnia. Nieco mniejsze ryzyko występuje w Azji, a im bliżej równika tym liczba zachorowań jest mniejsza. Między innymi dlatego zdecydowana większość osób chorych na stwardnienie rozsiane stanowią ludzie rasy białej żyjący w umiarkowanym klimacie. Szacuje się, że na świecie żyje około 2 500 000 osób dotkniętych problemem SM, z czego aż 500 tysięcy stanowią mieszkańcy Europy.

W Polsce liczba chorych na stwardnienie rozsiane oscyluje w graniach 40 000, jednak tylko niespełna 8 % chorych jest leczonych! O ogromnej skali problemu świadczy również fakt, iż niemalże połowa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowią osoby z SM. Tak niechlubny wynik plasuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w Europie. Na podstawie danych, jakimi dysponuje Główny Urząd Statystyczny można stworzyć mapę wskazującą na te województwa, w których żyje najwięcej chorych oraz te, gdzie ich liczba jest najmniejsza. Zdecydowanie najwięcej przypadków choroby notuje się w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz małopolskim, z kolei najniższymi współczynnikami mogą się pochwalić województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie oraz śląskie, gdzie współczynnik zachorowalności jest najmniejszy w całym kraju.

Zdecydowanie częściej na stwardnienie rozsiane chorują kobiety (niespełna 70 procent) w młodym wieku. Niespełna 60 % wszystkich chorych stanowią osoby w wieku 19-35 lat, nieco ponad 30 % zalicza się do przedziału wiekowego 36 – 50 lat. Niepełnoletni jak i ludzie po 50 roku życia chorują zdecydowanie rzadziej.