Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Całkowite wyleczenie stwardnienia rozsianego co prawda nie jest możliwe, jednak jak pokazują statystyki jedną z najbardziej pozytywnie wpływających form leczenia objawowego SM jest rehabilitacja.

Istnieje wiele metod rehabilitacji, które pozwalają zmniejszyć uciążliwość niektórych objawów choroby. Jeszcze kilka lat temu badania naukowe dotyczące stwardnienia rozsianego nie koncentrowały swojej uwagi na problemie efektywności i optymalnego doboru metod rehabilitacji. Powodem takiego stanu rzeczy było przede wszystkim przekonanie, zgodnie z którym wysiłek fizyczny mający charakter tlenowy niekorzystnie wpływa na organizm osoby dotkniętej problemem SM.

Tymczasem przeprowadzone w ostatnich latach testy wykazały, iż obawy te są zupełnie bezpodstawne i co najważniejsze w wielu przypadkach rehabilitacja i fizyczne ćwiczenia przyczyniają się do znacznej poprawy zdrowia.

Ćwiczenia i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane po pierwsze wymaga wszechstronnej i kompleksowej opieki wykorzystującej najnowsze ekspertyzy charakterystyczne dla występujących objawów. Niestety liczba badań ilościowych dotyczących efektywności poszczególnych metod rehabilitacyjnych nie jest zbyt duża, co stanowi jeden z najważniejszych obecnie problemów. Po części spowodowane jest to bardzo dużą zmiennością objawów występujących u pacjentów w poszczególnych stadiach choroby a także ciągłą adaptacją leczenia.

Poprawa stanu zdrowia chorych z SM na skutek rehabilitacji jest na tyle wyraźna, iż obecnie korzysta z niej zdecydowana większość osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Przeważnie efekt takich zabiegów utrzymuje się przez okres 6 miesięcy, jednak jak przekonują badacze znacznie dłużej utrzymuje się pozytywne oddziaływanie rehabilitacji na komfort życia i dobre samopoczucie.

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych we Włoszech badań dotyczące rożnych metod opieki w leczeniu stwardnienia rozsianego znacznie lepsze efekty daje leczenie wewnątrzszpitalne aniżeli ambulatoryjne. Zaawansowana i wysokospecjalistyczna rehabilitacja przynosi nieporównywalnie lepsze efekty, aniżeli rehabilitacja domowa. Na jej skutek w bardzo wielu przypadkach zaobserwowano znaczną poprawę mobilności, redukcję częstości upadków czy chociażby zmniejszenie niepełnosprawności.